Zorg van de zelfstandigwerkende zorgprofessional

Om als zelfstandige te kunnen werken is het belangrijk dat de kwaliteit van zorg goed is. Dit is een vereiste van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, maar ook van mijzelf. Om dit te kunnen laten zien heb ik het KIWA keurmerk behaald en mij ingeschreven in het kwaliteitsregister voor verpleegkundigen en verzorgenden (zie kwaliteit).

Iedereen die een indicatie voor zorg heeft is vrij in het kiezen van een zorgverlener. U kunt zelf aangeven zorg te willen ontvangen van een zelfstandig werkende zorgverlener in plaats van zorg via de reguliere thuiszorg. Zorg van één persoon kan niet altijd en daarom werk ik samen met andere zelfstandige zorgverleners. Ook ben ik aangesloten bij Thuiszorg Dichtbij, een organisatie van zelfstandig werkende zorgprogessionals zodat de te leveren zorg gewaarborgd wordt. Inmiddels heeft hebben wij als zorgprofessioneels binnen deze organisatie een team gevormd wat zich richt op zorg aan kinderen. Hier zijn dan ook meerdere kinderverpleegkundigen bij aangesloten.

Sinds 2015 wordt de zorgvraag die onder de zorgverzekeringswet valt, geindiceerd door de wijkverpleegkundige. Hiervoor heb ik begin 2015 de opleiding Verpleegkundig indiceren en organiseren in de wijk gevolgd. Voor het indiceren van zorg voor kinderen worden aanvullende eisen gesteld, deze indicatie dient gesteld te worden door HBO opgeleide kinderverpleegkundigen volgens het Medisch Kindzorg Systeem. Met mijn opleiding en ervaring ben ik hiervoor bevoegd.