Ik ben lid van de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden, de V&VN, en ik ben tevens aangesloten bij het kwaliteitsregister. Er bestaan verschillende deelregisters, ik sta naast de reguliere inschrijving ook ingeschreven bij de registers kinderverpleging, wijkverpleging en palliatieve zorgverlening.

 Het kwaliteitsregister V&V is ontwikkeld door en voor de beroepsgroep. Dit register geeft inzicht in wat een verpleegkundige of verzorgende aan deskundigheidsbevorderende activiteiten doet om goede kwaliteit van zorg te kunnen blijven bieden.

http://www.kwaliteitsregistervenv.nl/