Verpleegkundigen zijn verplicht om met scholingen hun vaardigheden  op peil te houden en daarmee hun registratie in het BIG-register te waarborgen.

Iedere verpleegkundige is verantwoordelijk voor het behouden van de bekwaamheid, niet bekwaam is niet bevoegd.

Ik volg scholingen en cursussen om mijn deskundigheid op peil te houden. Dit wordt bijgeschreven in het kwaliteitsregister van de V&VN en ook bij mijn inschrijving bij het KIWA keurmerk. De inspecteur van de volksgezondheid controleert regelmatig of verpleegkundigen voldoen aan de gestelde eisen van scholing.

Scholingen die ik gevolgd heb zijn o.a:

  • Bij- en nascholing van voorbehouden en risicovolle handelingen
  • Complementaire zorgverlening
  • Palliatieve zorg voor kinderen (PAL)
  • E-learning via e-nursing en E-health