Soms hebben kinderen zorg nodig die alleen in het ziekenhuis gegeven kan worden, maar kinderen moeten zodra het kan weer naar hun eigen omgeving. Thuiszorg voor kinderen maakt dit mogelijk.

Welke zorg voor kinderen kan ik bieden?

  • Intensieve zorg aan kinderen die niet noodzakelijk in het ziekenhuis gegeven hoeft te worden, zoals het toedienen van zuurstof, het geven van sondevoeding, infuusbehandelingen, katheters en de daarbij behorende verpleegtechnische handelingen
  • Begeleiding van u en uw kind na een intensieve periode in het ziekenhuis
  • Palliatieve- en terminale zorg voor als uw kind niet meer beter kan worden en u graag wilt dat uw kind thuis kan zijn.