Vanaf 1 januari 2015 valt extramurale verpleging en verzorging niet meer onder de AWBZ, maar onder de Zorgverzekeringswet ZvW).

Verpleegkundigen en verzorgenden moeten de zorg die zij leveren kunnen verantwoorden naar de Zorgverzekering. Een van de eisen van de zorgverzekeraars is dat het indiceren en organiseren van zorg wordt gedaan door een bachelor of master opgeleide verpleegkundige. Ik ben een bachelor opgeleide verpleegkundige. Door het volgen van de opleiding verpleegkundig indiceren en organiseren in de wijk voldoe ik aan de eisen van de zorgverzekering en kan ik zorg indiceren die valt onder de zorgverzekeringswet. Ik heb mijn opleiding aangevuld met de opleiding specialistische kinderverpleegkunde en de opleiding Medische Kindzorg wat maakt dat ik zorg kan indiceren voor kinderen die zorg nodig hebben die onder de zorgverzekeringswet valt.