Mijn keurmerk, een erkend kwaliteitskeurmerk voor zelfstandig ondernemers in de zorg, is verplicht voor verpleegkundigen en verzorgenden voor individuele contractering voor thuiszorg. Met een door mij verstrekte toegangscode kunnen derden mijn certificering verifiëren. Dit zijn documenten zoals diploma, certificaten, identiteit, verklaring omtrent gedrag en mijn CV.

Om het kwaliteitskeurmerk te behouden is het verplicht de registratie up-to-date te houden. Daarnaast worden er door middel van enquêtes clientenonderzoeken gehouden.

                                                                         https://www.mijnkeurmerk.nl