Waarom heb ik gekozen voor de naam "Zorg en Welzijn"?

Als verpleegkundige ben ik niet alleen verantwoordelijk voor het leveren van zorg, maar vind ik het ook heel belangrijk dat er tijd en aandacht is voor uw welzijn.

Als ZZP-er in de zorg wil ik er voor zorgen dat een kind met ouders zoveel mogelijk de regie over de benodigde zorg kan houden en dat de zorg op een kwalitatief hoog niveau geboden wordt.

Ieder mens, elke fase in het leven is anders en vraagt een andere benadering. Door mijn openheid, betrokkenheid en mijn deskundigheid ben ik in staat te luisteren naar wat een kind vraagt en nodig hebt.

Zorg gaat verder dan het kind alleen, de huidige kindzorg is gericht op de leefomgeving van het kind en het gezin, maar ook activiteiten buiten het gezin spelen een belangrijke rol in het leven van kinderen.